Bokningen för sommaren 2022 öppen

Vecka Datum Antal Dagar Pris Boka
Vecka 21220525 - 22052954950:-Fullbokat
Vecka 22220603 - 22060643950:-Fullbokat
Vecka 24220611 - 22061887950:-Fullbokat
Vecka 25 – Midsommar220618 - 22062698950:-Fullbokat
Vecka 26220626 - 22070276950:-Fullbokat
Vecka 27220702 - 22070987950:-Fullbokat
Vecka 28220709 - 22071687950:-Fullbokat
Vecka 29220716 - 22072387950:-Fullbokat
Vecka 30220723 - 22073087950:-Fullbokat
Vecka 31220730 - 22080687950:-Fullbokat
Vecka 32220806 - 22081387950:-Fullbokat
Vecka 33220813 - 22082087950:-Fullbokat
Önskar ReservplatsSkriv önskade veckor under övr.0:-Boka

Information

*Alla veckor är för närvarande fulla, det går bra att ställa sig i vår kölista. Klicka på boka ”önskar reservplats”. Skriv under övrigt, vilken vecka ni önskar stå i kö till. 
*Använder ni mobil och inte ser alla uppgifter om respektive läger, pröva att vrida skärmen till liggande läge.

* Tjejer 8-18 år är varmt välkomna på alla läger till oss (inkl. 4-5 dagarsläger). Killar är varmt välkomna på 4-5 dagarsläger.
* Specialkost går att få på samtliga läger till en extra kostnad (kontakta alltid oss)
* Maxvikt 70 kg, maxlängd 185 cm på alla läger. Detta på grund av att vi inte har viktbärande eller större hästar. (Maxvikten gäller ej egen häst)
* Egen ponny kan medtagas utan extra kostnad. (kontakta oss för mer information)
* Önska häst kan göras om du ridit hästen tidigare (skriv även när du har ridit den). Annars är du välkommen att skriva vilken typ av häst du önskar dig.
* Läs alltid igenom avtalet längst ner på denna sidan innan du skickar din bokning.
* Rökning, droger och energidrycker är naturligtvis inte tillåtet på Sjöstjärnan.

Faktureringsadress

Uppgifter Deltagare

Målsmans Uppgifter

Din beställning

Produkt Delsumma
Delsumma kr
Summa kr
  • Samtidigt med din bokning skall anmälningsavgift 1950:- inbetalas till Bg 5288-5373. (4- & 5-dagars är anmälningsavgiften 950:-.) Ange deltagarens namn, lägervecka samt bokningsnummer.

    Bekräftelse på er bokning kommer inom några minuter via mejl. Bekräftelse på att din anmälningsavgift blivit betald skickas via mejl inom några dagar efter vi registrerat den. Där finner du utrustningslista, vägbeskrivning och info om slutbetalning m.m.

    Resterande lägeravgift ska betalas senast 20 dagar innan lägrets början. Efter vi mottagit resterande lägeravgift skickas en bekräftelse via mejl på att vi mottagit betalningen och allt är då klart inför lägret.

Villkor för anmälan

Målsman ansvarar för att deltagaren är olycksfallsförsäkrad

Betalning
Samtidigt med din bokning skall anmälningsavgift 1950:- inbetalas till Bg 5288-5373. (4-5-dagars är anmälningsavgiften 950:-.) Ange deltagarens namn, lägervecka samt bokningsnummer.

Bekräftelse på er bokning kommer inom ett några minuter via mejl. Bekräftelse på att din anmälningsavgift blivit betald skickas via mejl inom några dagar efter vi registrerat den. I detta mejl finner du utrustningslista, vägbeskrivning och info om slutbetalning m.m.

Resterande lägeravgift ska betalas senast 20 dagar innan lägrets början. Efter vi mottagit resterande lägeravgift skickas via mejl en bekräftelse på att vi mottagit betalningen och allt är då klart inför lägret.

Öppet köp
Detta innebär att lägerdeltagaren utan extra kostnad har rätt att ändra eller boka av ett läger 14 dagar från bokningsdagen och få hela anmälningsavgiften återbetald. Rätten till öppet köp gäller under förutsättning att det är mer än 90 dagar kvar till lägret börjar.

Avbokning av lägerplats innan 2021-12-31 återbetalas 50% av anmälningsavgiften därefter gäller följande.   

1. 90 dagar eller mer till lägret går hela anmälningsavgiften förlorad vid eventuell avbokning.

2. 90-30 dagar till lägret skall förutom anmälningsavgift även 25% av resterande lägeravgift betalas.

3. 30-10 dagar till lägret skall förutom anmälningsavgiften även 50% av resterande lägeravgift betalas.

4. 10-0 dagar till lägret skall förutom anmälningsavgift även 80% av resterande lägeravgift betalas.

5. Vid avbokning gäller dock, oberoende av tidpunkt, att lägerdeltagaren äger rätt att överlåta lägerplatsen till annan person som uppfyller ålder, ridkunnighet etc. varvid betalningsskyldigheten övergår på den till vilken överlåtelsen skett, så snart denne insänt ny anmälningablankett godkänd av målsman. Administrationsavgift tillkommer: 450:- per överlåtelse.

6. Vid eventuell avbokning skall denna göras skriftligt, via mejl eller brev. Vi bekräftar därefter alltid en eventuell avbokning till dig via mejl.

Avbruten lägervistelse
1. Avbryter elev påbörjad ridlägerkurs p g a sjukdom eller annan orsak – som Sjöstjärnan ej kan hållas ansvarig för – återbetalas 20% av gällande dagskostnad per icke utnyttjad lägerdag = matkostnad.

2. Om meningsskiljaktigheter uppstår mellan Sjöstjärnan och elev/målsman vad gäller lägervistelsen och parterna ej kan enas skall parterna:
– försöka lösa tvisten i samförstånd under det pågående lägret, eller direkt efter avslutad lägervistelse.
– Ni har även möjlighet att vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden – ARN med eventuella synpunkter.

Sjöstjärnans eventuella inställande av läger
Skulle oförutsedda händelser inträffa, som medför att Sjöstjärnan icke kan fullfölja sina åligganden – inställd verksamhet eller dylikt – återbetalas inbetald avgift i sin helhet eller den del som eventuellt återstår vid avbruten lägerperiod. Återbetalning sker inom 30 dagar.

Force Majeure
För det fall ridlägerkursen inte kan genomföras på grund av ett hinder utanför Sjöstjärnans kontroll, som de inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikt eller övervunnit, är Sjöstjärnan fri från återbetalning, skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Lägeravgiften skall i detta fall till fullo betalas med avdrag för matkostnad.

Fotografering
Med denna anmälan godkänner du att du kan bli fotograferad under ditt ridläger. Skulle du motsätta dig detta meddelar du Sjöstjärnan via e-post. Bilderna kan användas av Sjöstjärnan i marknadsföringssyfte eller publiceras på Sjöstjärnans hemsida eller sociala platser.

Hantering av uppgifter lämnade i denna anmälan
De uppgifter som du lämnar i denna anmälan sparas i databasen fram till ridlägrets start + 6 månader, därefter raderas de. Din lämnade e-postadress kan sparas för att ridlägret ska kunna kontakta dig med information eller i marknadsföringssyfte. Vill du inte att dina uppgifter ska sparas, kontakta oss.

Tack för att ni tog er tid att läsa detta.