Villkor

Information

*Använder ni mobil och inte ser alla uppgifter om respektive läger samt länken till bokningen, pröva att vrida skärmen till liggande läge.
* Tjejer 8-18 år är varmt välkomna på alla läger till oss (inkl. 4-5 dagarsläger). Killar är varmt välkomna på 3-5 dagarsläger.
* Specialkost går att få på samtliga läger till en extra kostnad (kontakta alltid oss)
* Maxvikt 70 kg, maxlängd 185 cm på alla läger. Detta på grund av att vi inte har viktbärande eller större hästar. (Maxvikten gäller ej egen häst)
* Egen ponny kan medtagas utan extra kostnad. (kontakta oss för mer information)
* Önska häst kan göras om du ridit hästen tidigare (skriv även när du har ridit den). Annars är du välkommen att skriva vilken typ av häst du önskar dig.
* Rökning, droger eller energidrycker är naturligtvis inte tillåtet på Sjöstjärnan.
* Läs alltid igenom avtalet längst ner på denna sidan innan du skickar din bokning.

Villkor för anmälan

Målsman ansvarar för att deltagaren är olycksfallsförsäkrad.

Öppet köp Detta innebär att lägerdeltagaren utan extra kostnad har rätt att ändra eller boka av ett läger 14 dagar från bokningsdagen och få hela anmälningsavgiften återbetald. Rätten till öppet köp gäller under förutsättning att det är mer än 90 dagar kvar till lägret börjar.

Avbokning av lägerplats innan 2022-12-31 återbetalas 50% av anmälningsavgiften därefter gäller följande.
1. 90 dagar eller mer till lägret går hela anmälningsavgiften förlorad vid eventuell avbokning   
2. 90-30 dagar till lägret skall förutom anmälningsavgift även 25% av resterande lägeravgift betalas.
3. 30-10 dagar till lägret skall förutom anmälningsavgiften även 50% av resterande lägeravgift betalas.
4. 10-0 dagar till lägret skall förutom anmälningsavgift även 80% av resterande lägeravgift betalas.
5. Din bokning är personlig och kan ej överlåtas förutom annan familjemedlem. Personen behöver uppfylla ålder, ridkunnighet etc.
6. Vid eventuell avbokning skall denna göras skriftligt, via mejl eller brev. Vi bekräftar därefter alltid en eventuell avbokning till dig via mejl.

Avbruten lägervistelse
1. Avbryter elev påbörjad ridlägerkurs p g a sjukdom eller annan orsak – som Sjöstjärnan ej kan hållas ansvarig för – återbetalas 20% av gällande dagskostnad per icke utnyttjad lägerdag = matkostnad.
2. Om meningsskiljaktigheter uppstår mellan Sjöstjärnan och elev/målsman vad gäller lägervistelsen och parterna ej kan enas skall parterna: – försöka lösa tvisten i samförstånd under det pågående lägret, eller direkt efter avslutad lägervistelse. – Ni har även möjlighet att vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden – ARN med eventuella synpunkter.

Sjöstjärnans eventuella inställande av läger Skulle oförutsedda händelser inträffa, som medför att Sjöstjärnan icke kan fullfölja sina åligganden – inställd verksamhet eller dylikt – återbetalas inbetald avgift i sin helhet eller den del som eventuellt återstår vid avbruten lägerperiod. Återbetalning sker inom 30 dagar.

Force Majeure För det fall ridlägerkursen inte kan genomföras på grund av ett hinder utanför Sjöstjärnans kontroll, som de inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikt eller övervunnit, är Sjöstjärnan fri från återbetalning, skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Lägeravgiften skall i detta fall till fullo betalas med avdrag för matkostnad.

Fotografering Med denna anmälan godkänner du att du kan bli fotograferad under ditt ridläger. Skulle du motsätta dig detta meddelar du Sjöstjärnan via e-post. Bilderna kan användas av Sjöstjärnan i marknadsföringssyfte, publiceras på Sjöstjärnans hemsida eller sociala platser. Deltagarens privata foton och filmer får ej delas på sociala medier utan medverkande personers godkännande enligt GDPR.

Hantering av uppgifter lämnade i denna anmälan De uppgifter som du lämnar i denna anmälan sparas i databasen fram till ridlägrets start + 6 månader, därefter raderas de. Din lämnade e-postadress kan sparas för att ridlägret ska kunna kontakta dig med information eller i marknadsföringssyfte. Vill du inte att dina uppgifter ska sparas, kontakta oss.

Tack för att ni tog er tid att läsa detta.